Byggindustrin
2 min lästid

Ny prognos för Europas byggmarknad

15:e juni 2021, 15:46
Ny prognos för Europas byggmarknad
Foto: Riku Lu /Unsplash
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Euroconstruct, som samlar 19 länder i Europa, har släppt en ny prognos för byggbranschen. Den visar att Europas byggmarknad nu ser ut att återhämta sig efter pandemin – och de nordiska länderna utmärker sig särskilt.

Coronakrisen medförde under 2020 kraftiga nedgångar i den totala byggaktiviteten i nästan alla 19 medlemsländer i Euroconstruct, skriver Prognoscentret. I Frankrike, Irland, Spanien, Storbritannien, Ungern och Slovakien uppmättes höga i vissa fall tvåsiffriga – nedgångar. 

Undantagen från den negativa trenden är Portugal, Danmark, Finland och Sverige. Byggbranschen i Norden visade sig med andra ord vara den mest motståndskraftiga.

Redan i år väntas byggmarknaden tat igen nedgångarna som följde av coronakrisen och investeringarna i Euroconstruct-området ökar med 3,8 procent. 

Under 2022 och 2023 uppskattar Euroconstruct att tillväxten för den totala europeiska byggmarknaden får en tillväxt på 3,0 procent respektive 2,1 procent medan Europas samlade ekonomier växer med 4,4 procent respektive 2,0 procent.   

Återhämtningstakten skiljer sig dock åt mellan de olika länderna. Euroconstructs nya bedömningar visar att de marknader som tappade mest under 2020 inte nödvändigtvis återhämtar sig snabbast under 2021.

Särskilt tydligt blir det för Irland, Ungern, Slovakien, Spanien och Frankrike som alla drabbades av mycket kraftiga nedgångar i byggaktiviteten under 2020, men som endast till viss del väntas ta igen tappet under 2021.

I Irland och Ungern förväntas dessutom ytterligare nedgångar 2021. Läget för byggmarknaden i de nordiska länderna samt Portugal är däremot omvänt. Efter stabila nivåer under 2020 förväntas ytterligare ökningar under 2021.    

Tittar man på de olika delsektorerna så har anläggningsmarknaden, som under de senaste åren haft momentum med kraftiga tillväxtökningar, även ljusast framtidsutsikter fram till 2023.

Lokalbyggandet drabbades hårdast av krisen och bedöms endast få en svag återhämtning under kommande år. Bostadsbyggandet fortsätter växa stabilt men tillväxten sjunker avsevärt efter 2021. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0