2021-06-10 Vestum förvärvar specialist inom infrastruktur https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/06/Foto_Vestum.jpg

Vestum förvärvar specialist inom infrastruktur

Foto: Vestum
Foto: Vestum
Byggindustrin
Infrastruktur

Byggbolaget Vestum, har via dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad, förvärvat järnvägsinfrastrukturbolaget FlexiRail för 30 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

För räkenskapsåret 2020 genererade FlexiRail en omsättning om 19,4 miljoner kronor, EBITDA om 4,9 miljoner kronor och EBITA om 4,4 miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,4 procent och EBITA-marginal om 22,5 procent.

Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,5 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 220 914 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 procent.

FlexiRail grundades år 2010 av tre entreprenörer och är verksamt inom infrastrukturentreprenader med fokus på drift, underhåll, felavhjälpning och nybyggnation i järnvägsmiljö. FlexiRails kunder finns främst i Mälardalen. Bolaget har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Nyköping.

FlexiRails siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Rosenqvist Entreprenad AB från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums vd Conny Ryk:

”FlexiRail blir vårt första tilläggsförvärv i ett befintligt portföljbolag till Vestum och bolaget blir en fin strategisk komplettering till Rosenqvist Entreprenad. FlexiRail har hög kompetens inom drift och underhåll i järnvägsmiljö och det är precis den här typen av tilläggsförvärv vi vill göra i Vestumportföljen för att vara med och bidra till stärkta marknadspositioner och intern kompetensutveckling för att uppnå långsiktig organisk tillväxt,” säger Conny och fortsätter:

”Vi har nu genomfört tio förvärv som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 244 miljoner kronor med en EBITDA om 198 miljoner kronor och EBITA om 151 miljoner kronor. Vi har stora ambitioner att fortsätta växa genom ytterligare förvärv av specialistbolag och vi är mycket glada över det positiva mottagande vi fått från samtliga relevanta marknadsaktörer”

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!