2021-06-08 Stora böter efter köp av byggtjänster https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/05/upphandling.jpg

Stora böter efter köp av byggtjänster

Upphandlingsböter
Byggindustrin

Hallsbergs kommun krävs på 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift av Konkurrentsverket för direktupphandlade byggentreprenadtjänster som verket anser skett i strid med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det var 2019 som kommunen ingick ett avtal med ett byggföretag om ombyggnation av kommunens kontorslokaler, tvättstuga och portar i en nyförvävad fastighete. Avtalets värde var cirka 11 miljoner kronor.

Kommunen avropade arbetet från ett ramavtal som kommunen har om mindre byggarbeten och reparationer. Men entreprenadens värde är för stort för att omfattas av det ramavtalet som bara gäller för byggarbeten av mindre summor, anser konkurrensverket.

Nu har förvaltningsrätten i Karlstad utrett frågan och kommit fram till att kommunen gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Nu yrkar myndigheten att Hallsbergs kommun ska betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!