Genrebild byggfrösärking

Varför ska jag teckna en byggförsäkring?

Vilken byggförsäkring som är bäst för just ditt byggföretag beror på en rad olika faktorer. Bland annat vilka typer av arbeten du utför, inom vilka områden du arbetar, vad du använder för maskiner eller om du har en lokal eller inte i din ordinarie verksamhet.

Vilken byggförsäkring ska du teckna?

Byggbranschen kan vara en riskfylld bransch att arbeta i. Därför kan en bra försäkring för byggföretag vara viktig att teckna så att du är trygg och säker om exempelvis olyckan är framme. Det kan vara svårt att hitta rätt försäkring för byggföretag, då det inte bara finns en byggförsäkring, utan flera olika. Ditt företag kan exempelvis bli utsatt för inbrott eller stöld där nödvändig eller dyr utrustning försvinner. Kanske hamnar du i en komplicerad tvist med din beställare eller leverantör. Mycket kan tyvärr hända och som ägare till ett byggföretag är det upp till dig att förutse riskerna och teckna en lämplig försäkring för byggföretag.

Vi på Branschaktuellt guidar dig genom varje vanligt förekommande byggförsäkring. En bra heltäckande försäkring för byggföretag, som uppfyller dagens branschkrav och täcker ditt företags alla delar, borde innefatta:

 • Byggförsäkring för “Ansvar & Ekonomi” 
 • Byggförsäkring för “Material, Verktyg och Arbete”
 • Byggförsäkring för “Företagets anställda”

Många försäkringsbolag erbjuder individuellt utformade försäkringspaket för just byggbranschen. Under de olika försäkringskategorierna finns det ofta tillval som gör det enkelt att skräddarsy din egen försäkring för byggföretag som innehåller just det skydd som ditt företag behöver. Ett bra tips är att rådgöra med ditt försäkringsbolag så att du får en byggförsäkring som passar just ditt byggföretags tjänster och processer.

Vad är en Ansvarsförsäkring för byggföretag?

Som ägare till ett byggföretag är du förmodligen väl medveten om att alla projekt inte går som planerat, inte bara tidsmässigt utan även olycksmässigt. En arbetsplatsolycka kan exempelvis skapa förseningar i projektet och konflikt mellan ditt byggföretag och din beställare. Att behöva ta ekonomiskt ansvar för ett misstag du eller någon av dina anställda har begått kan kännas som en motgång och kan få stora konsekvenser för ditt byggföretag. En tvist leder ofta till rättegång som oftast innebär att du kommer behöva anlita ett juridiskt ombud för att representera dig och din talan i domstol. Med en försäkring för byggföretag inom kategorin “Ansvar och Ekonomi” behöver du inte oroa dig för ditt företags framtid ifall något skulle hända.

Vad täcker en Ansvarsförsäkring för byggföretag?

Den försäkring för byggföretag som kallas för “Ansvarsförsäkring” täcker situationer där ditt byggföretag råkar orsaka skada på exempelvis en person, ett föremål eller ekonomi. Om ditt byggföretag blir skadeståndsskyldigt hjälper din försäkring för byggföretag till med eventuella kostnader för rättegång och skadestånd. Du kan även få hjälp med utredningar och förhandlingar kring skadeståndet, och vid eventuell rättegång kan försäkringsbolaget gå in och företräda dig via sina juridiska ombud istället för att du själv anlitar ett eget.

När gäller en Ansvarsförsäkring? 

Exempelvis när…

 • Din tjänst eller en av dina produkter har orsakat skada på någons egendom.
 • En person kommer till skada medan de befinner sig hos ditt företag.
 • Ditt företag hamnar i en rättslig tvist och behöver betala rättegångskostnader.

Vad är en Rättsskyddsförsäkring för byggföretag?

En rättsskyddsförsäkring hjälper dig i situationer där du hamnar i ekonomisk tvist. Det kan handla om att du inte kommer överens med en kund eller att ett missförstånd har uppstått mellan er båda. Om det inte går att lösa på eget initiativ kan en eventuell rättslig process inledas, där du eller din kund ingår en tvist i domstol. Detta kan bli mycket kostsamt för ditt byggföretag och är ett bra exempel på när det är viktigt att ha en heltäckande försäkring för byggföretag.

Vad täcker en Rättsskyddsförsäkring för byggföretag?

För det fall tvist uppstår mellan två parter om exempelvis ekonomiskt ansvar, så kliver ditt försäkringsbolag in och utreder situationen om du har en den försäkring för byggföretag som kallas “Rättskyddsförsäkring”. Om ditt försäkringsbolag kommer fram till att din försäkring för byggföretag är fullgod så kommer de att förhandla med berörda parter för att komma fram till bästa möjliga lösning. Rättsskyddsförsäkringen tillämpas vanligtvis vid exempelvis tvistemål, skattebrott och miljö- och arbetsmiljöbrott.

Det är rekommenderat att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se exakt vad din försäkring för byggföretag täcker och vilka tjänster om ingår. Det kan hända att en försäkring för byggföretag skiljer sig åt gällande innehållet mellan de olika försäkringsbolagen. Det är därför en god idé att jämföra den försäkring för byggföretag som du avser teckna, mellan de olika försäkringsbolagen när du tecknar en byggförsäkring för första gången.

När gäller en Rättsskyddsförsäkring för byggföretag?

Exempelvis när…

 • En kund inte betalar sina fakturor.
 • Du befinner dig i en taxeringstvist med Skatteverket.

Vilken byggförsäkring finns för material, verktyg och arbete?

Ett byggföretag består ofta av många anställda som arbetar på olika projekt samtidigt och ofta i lag för att färdigställa ett projekt. Ibland kan ett projekt stanna upp helt. Det kan beror på flera saker, exempelvis kan det handla om utrustning som slutar fungera, eller material som blir stulet eller förstört i samband med inbrott på byggplatsen eller under transport. Leverantörer kan vara sena med material, personal kan vara borta på grund av sjukdom och nödvändiga verktyg, maskiner eller material kan glömmas bort eller missas. Det kan vara väldigt frustrerande att inte kunna fullfölja en beställning eller tvingas försena slutförandet av projektet, både för ditt byggföretag och för beställaren. En försäkring för byggföretag som garanterar att arbetet kan slutföras är därför en stor trygghet för både dig och din kund. 

Vad är en Bygg- och Entreprenadförsäkring?

Ibland gör du eller någon av dina anställda ett misstag som leder till exempelvis brand eller vattenskador. En bred försäkring för byggföretag är “Bygg- och Entreprenadförsäkringen” som ersätter bland annat ekonomisk förlust när det gäller skador på byggområdet och förlust av utrustning. Det kan röra sig om att exempelvis en brand eller vattenskador uppkommit, eller att skadegörelse skett under natten som innebär skador för ditt byggföretag.

Stölder på byggarbetsplatser är vanligt förekommande och förlust av utrustning, material eller vitvaror kan vara katastrofalt för ett projekt och för ditt byggföretag. Det är viktigt att du rådgör med ditt försäkringsbolag när du tecknar en försäkring för byggföretag så att försäkringsbeloppet motsvarar förlusten och behovet hos ditt byggföretag. De flesta försäkringsbolag kräver att du aktivt förebygger inbrott genom att ha ordentliga lås på exempelvis containrar och lokaler, och att du hanterar och planerar inköp av material på ett sätt som förebygger skador och förluster.

När gäller en Bygg- och Entreprenadförsäkring?

Exempelvis när…

 • Du blir av med verktyg eller annan utrustning på grund av ett inbrott.
 • Dina lokaler eller ditt byggprojekt blir utsatt för skadegörelse.
 • Du eller en av dina anställda orsakar skador såsom vattenskada eller brand.

Vad är Färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd, Byggsäkerhet eller Fullgörandeförsäkring är olika namn på en och samma byggförsäkring. Detta är en viktig försäkring för byggföretag som kunden ofta kräver att du som byggföretag har och som kan vara avgörande för om kunden väljer att gå vidare med dig eller en konkurrent. Färdigställandeskyddet är en stor trygghet för din kund som syftar till att skydda kunden om ditt byggföretag skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte har möjlighet att slutföra det beställda arbetet.

När en sådan situation uppstår kan din byggförsäkring hjälpa till med att tillsätta och betala ett nytt byggföretag som kan fortsätta ofärdiga projekt och ta vid där du tvingas sluta. En sådan här byggförsäkring täcker även eventuella brister i arbetet som inte upptäckts innan övertagandet. En försäkring för byggföretag likt Färdigställandeskyddet gäller fram till att slutbesiktningen är godkänd för att säkerställa ett fullgott resultat. Tidigare har det varit mycket vanligt att bankgarantier har använts som skydd, men en byggförsäkring gällande Färdigställandeskydd har på senare tid blivit allt mer vanliga istället.

När gäller ett Färdigställandeskydd?

Exempelvis när…

 • Det finns brister i byggnationen som ditt företag har orsakat innan konkursen.
 • Ditt byggföretag inte kan färdigställa ett beställt projektet på grund av konkurs.

Vad är en Avbrottsförsäkring för byggföretag?

I händelse av en olycka eller vid andra oförutsedda omständigheter, så kan det vara bra att ha en särskild försäkring för byggföretag, så kallad “Avbrottsförsäkring” som täcker situationer där ett projekt blir helt stillastående. Ett avbrott i verksamheten kan innebära stora ekonomiska förluster för ditt byggföretag och oönskade förseningar för beställaren. Dina anställdas löner och andra fasta kostnader måste fortfarande betalas, och i värsta fall kan sådana avbrott leda till konkurs. En Avbrottsförsäkring är en vanlig och viktig försäkring för byggföretag som säkerställer att ditt projekt kan fortlöpa och att du slipper säga upp din personal vid sådana oförutsägbara händelser.

När gäller en Avbrottsförsäkring?

Exempelvis när…

 • Arbetet stannar av på grund av exempelvis brandskada eller skadegörelse.
 • Byggområdet blir avspärrat på grund av en polisutredning.
 • En anställd råkar ut för olycka och behöver vara sjukskriven.

Vad är en Egendomsförsäkring för byggföretag?

I byggbranschen används dagligen fler olika typer av maskiner i arbetet och även om ni tar väl hand om er utrustning, så är det ofrånkomligt att något går sönder ibland. Maskiner har ofta ett högt inköpspris och reperationer och underhåll kan också bli en kostsam historia. En Egendomsförsäkring ger dig ersättning för trasig eller förlorad utrustning, så att byggprojekten inte stanna av under tiden. Även byggnader och lokaler räknas som egendom och täcks av denna byggförsäkring. Detta är särskilt fördelaktigt för byggföretag med fysiska kontor.

När gäller en Egendomsförsäkring?

Exempelvis när…

 • En maskin går sönder och inte längre kan användas i arbetet.
 • Du blir av med verktyg och annan utrustning på grund av inbrott.
 • Din lokal blir utsatt för skadegörelse.
 • Byggmaterial, vitvaror eller liknande blir stulna eller förstörda.

Vad är “Egendom i bil” för byggförsäkring?

Vid arbeten på olika byggarbetsplatser behöver man ofta transportera verktyg och annan utrustning till området där arbetet ska utföras. Vid inbrott i din företagsbil eller container kan utrustning bli stulen eller förstörd, vilket kan få arbetet att bli försenat eller stanna av helt. En vanlig byggförsäkring ger ingen ersättning i detta fall och inte heller en sedvanlig Egendomsförsäkring då bilar inte tillhör kategorin per automatik. “Egendom i bil” är ett tillägg till din försäkring för byggföretag som gäller alla bilar inom ditt företag. När du tecknar en försäkring för byggföretag som denna kan du känna dig trygg i att ditt försäkringsbolag ersätter det du har förlorat.

När gäller en byggförsäkring såsom “Egendom i bil”?

Exempelvis när…

 • Verktyg i ditt företag blir stulna från din bil på en parkeringsplats.
 • Din utrustning blir förstörd på grund av en trafikolycka.
 • Byggmaterial blir obrukbart på grund av en bilbrand.

Vilken byggförsäkring bör man ha för företagets anställda?

Dina anställda är din mest dyrbara resurs och ofta din allra viktigaste. Som arbetsgivare förväntas du kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för dina anställda att arbeta i, oavsett om de arbetar på ditt kontor eller ute på en byggarbetsplats. När olyckan är framme behöver din personal känna sig trygga i att deras arbetsgivare ställer upp ekonomiskt för dem när det kommer till sjukskrivningar, sjukvård och rehabilitering.

Detta är resurskrävande för dig som äger ett byggföretag, då både en personalresurs uteblir och ekonomisk förlust uppstår. Då kan det vara skönt att veta att du som arbetsgivare har de resurser som krävs i form av en försäkring för byggföretag som tar tillvara på både dina och dina anställdas intressen.

En person som blir sjukskriven behöver fortfarande en inkomst, något som ditt byggföretag förväntas stå för även om personen inte arbetar. Stora utgifter orsakade av sjukdom och skador kan undvikas om du tecknar en ordentlig försäkring för byggföretag, exempelvis en Sjukvårdsförsäkring, Olycksfallsförsäkring eller försäkring för Ersättning vid sjukdom.

Vad är en Sjukvårdsförsäkring för byggföretag?

Byggbranschen är känd för att innebär fysiskt och tungt arbete i perioder. Det finns därför en vinning i att ha en Sjukvårdsförsäkring för ditt byggföretag. Det är en viktig och bra investering för både dig själv och dina anställda. Det finns ofta flera olika paket att välja mellan hos försäkringsbolagen, så det är en god idé att försöka förutse vilka risker som finns i det dagliga arbetet i just ditt byggföretag. En bra byggförsäkring gör att du kan du i större utsträckning kan förhindra oförutsedda utgifter orsakade av sjukdom eller skada. Detta kan exempelvis vara långvarig sjukfrånvaro av en anställd. Försäkringsbolagen har ofta egna sjuksköterskor tillgängliga som kan hjälpa till med bedömning inför vård och rehabilitering.

När gäller en Sjukvårdsförsäkring?

Exempelvis när…

 • En anställd råkar ut för en traumatisk händelse som kräver terapi.
 • En av dina anställda behöver sjukgymnastik efter en skada.
 • En av dina anställda blir sjukskriven på grund av utmattning eller annan arbetsskada.

Vad är en Olycksfallsförsäkring för byggföretag?

För att undvika stora oförutsedda ekonomiska utgifter för ditt företag till följd av olyckor eller skador, så är det klokt att ha en Olycksfallsförsäkring. Det är en byggförsäkring som vanligtvis erbjuder olika nivåer av skydd. Det finns kostnadseffektiva och mer grundläggande skydd och även dyrare alternativ som då ger ett mer heltäckande skydd. Beroende på vilka tjänster ditt byggföretag erbjuder så kan det vara en god idé att prioritera ett bra försäkringsskydd i form av en Olycksfallsförsäkring. Detta gör att både du och dina anställda kan känna sig trygga i sin arbetsmiljö och verksamheten i stort.

När gäller en Olycksfallsförsäkring?

Exempelvis när…

 • Någon i ditt byggföretag får en bestående skada i arbetet.
 • Du eller en av dina anställda behöver tandvård efter en skada.
 • En olycka medför resekostnader i samband med vård och behandling.

Vad är “Ersättning vid sjukskrivning” för typ av byggförsäkring?

Sjukskrivningar kan komma oväntat och plötsligt. Ofta räknar du som äger ett byggföretag med att du som arbetsgivare måste betala dina anställdas sjuklön när de blir sjukskrivna. Med denna försäkring för byggföretag får du ersättning för den sjuklön som du betalar ut till dina sjukskrivna anställda. När du tecknar denna byggförsäkring så kan du välja olika nivåer på gällande exempelvis antal karensdagar som täcks. Detta gör det flexibelt och enkelt för dig att välja en byggförsäkring som passar just ditt byggföretag.

När kan man få Ersättning för sjukskrivning genom denna byggförsäkring?

Exempelvis när…

 • En av dina anställda råkar ut för en olycka och behöver vara sjukskriven.
 • Du som egenföretagande själv blir sjuk.

Vad ska jag tänka på när jag tecknar en byggförsäkring?

Det finns flera olika försäkringsbolag inom just bygg- och anläggningsbranschen som kan erbjuda dig rätt byggförsäkring. Om du inte har någon byggförsäkring idag är det rekommenderat att du kontaktar de olika försäkringsbolagen för att se vilka försäkringar de erbjuder och vad dessa inkluderar. Det kan hända att försäkringar för byggföretag skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, därför kan det vara en god idé att jämföra den byggförsäkring du är intresserad av mellan de olika bolagen när du tecknar en byggförsäkring för första gången.

Om du redan har ett försäkringsbolag är det rekommenderat att kontakta dem för att se exakt vad din försäkring för byggföretag täcker och vilka tjänster som ingår. Glöm inte bort att även läsa igenom villkoren för din byggförsäkring där exempelvis ersättningsbelopp framgår. 

Vilken försäkring för byggföretag är bäst?

Vilken byggförsäkring som är bäst för just ditt byggföretag beror på en rad olika faktorer. Bland annat vilka typer av arbeten du utför, inom vilka områden du arbetar, vad du använder för maskiner eller om du har en lokal eller inte i din ordinarie verksamhet. Det går därför inte att säga på rak arm vilken byggförsäkring som är bäst för just ditt byggföretag utan att se till dessa faktorer först.

Om du vill teckna en försäkring för byggföretag eller se vilka alternativ du som arbetsgivare inom byggbranschen har, så kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådgöra. Om du ännu inte har ett försäkringsbolag så går det bra att kontakta det eller de försäkringsbolag som erbjuder den byggförsäkring som du är intresserad av att teckna. De flesta försäkringsbolag har idag försäkringsrådgivare- och handläggare som vägleder, hjälper och guidar dig till rätt byggförsäkring utifrån dina förutsättningar.