Brf”Brf:er saknar hållbarhetstänk”
22/07/2019 2min lästid

”Brf:er saknar hållbarhetstänk”

22/07/2019 2min lästid
”Brf:er saknar hållbarhetstänk”

SCB listar topplistan bland hållbara investeringar

Hur mycket arbetar egentligen bostadsrättsföreningar med hållbarhet i dag? För lite, visar det sig i en rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 känner tre av tio inte till huruvida deras bostadsrättsförening fokuserar på hållbarhet eller ej. Hela 22 procent uppger att frågorna inte diskuteras alls och endast 17 procent uppger att deras förening arbetar aktivt med både sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor. Det är främst bostadsrättsägarna i åldersgruppen 18 till 30 år som uppger att frågorna inte diskuteras alls. Dessutom är det endast 10 procent av dessa som uppger att deras bostadsrättsförening har ett aktivt arbete med sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor i dagsläget. 

När det kommer till vilka investeringar inom ekologisk hållbarhet som flest svenska bostadsrättsägare anser öka värdet på bostaden toppar solceller och laddstolpar listan. 

– Intresset för olika hållbarhetslösningar är större än någonsin och bostadsrättsföreningar har möjlighet att påverka samhället med sitt engagemang. Att investera i hållbarhet kan öka värdet på fastigheten på flera sätt. Solenergi minskar exempelvis elkostnaderna och laddstolpar gör föreningen mer attraktiv att bo i,säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Vad gäller social hållbarhet är det gym, spa och övernattningslägenheter som är de populäraste alternativen av investeringar för att skapa ytterligare värde för bostadsrättsföreningen.

– Social hållbarhet i en bostadsrättsförening innefattar främst möjligheten att påverka, skapa samverkan och förenad nytta. Gemensamma ytor är också viktiga för att skapa möten. Men de behöver underhållas och ofta krävs även organiserade insatser. Om ytor står tomma och är bristfälligt vårdade kan det dra ner trivseln eller till och med bidra till en känsla av otrygghet. Något som ingen bostadsrättsförening önskar, avslutar Nina Wahlberg. 

Topplista: Hållbara investeringar som bostadsrättsägare anser öka värdet på bostaden
1. Solceller                                                  
2. Gym/spa                                                    
3. Övernattningslägenhet          
4. Laddstationer till elbilen        
5. Kompost/källsortering

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!