BrfSveriges största passivhusprojekt
16/03/2017 2min lästid

Sveriges största passivhusprojekt

16/03/2017 2min lästid
Sveriges största passivhusprojekt

Sveriges största passivhusprojekt byggs i Malmö av Skanska Nya Hem. Här på bild Brf Sopranen, Gibraltargatan Malmö.
Foto: Staffan Andersson

Byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen har nu tagit täten som Sveriges största certifierade passivhusprojekt.

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live, har nu tagit täten som största certifierade passivhusprojekt i Sverige sett till uppvärmd area. Bägge byggnader är i drift sedan våren 2016 och består av 67 respektive 86 bostäder och en mindre del lokalyta.

Dessa två passivhus i Malmö kommer inte behöva mycket energi för varmvatten, uppvärmning och eldrift eftersom de byggs enligt kraven i FEBY12. Därmed ger de lägre driftkostnader och lägre miljöpåverkan. Att uppfylla kraven enligt FEBY12 ger också tysta bostäder med bra inneklimat. Att de nu certifierats innebär att bygghandlingar och energikalkyler detaljgranskats av Sveriges Centrum för Nollenergihus som bedömer att byggnaderna har goda förutsättningar att klara kravet på högst 50 kWh/m2 men även uppfyller andra ställda funktionskrav som ingår i kriterierna. De två byggnaderna ska även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Full bild på Sveriges största passivhusprojekt. Foto: Staffan Andersson.
Full bild på Sveriges största passivhusprojekt.
Foto: Staffan Andersson.

– I vårt ansvar som samhällsbyggare ligger att bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt, säger Carin Malmgren, marknadsområdeschef Skanska Sverige AB. Detta gör vi bland annat genom att verka aktivt inom samtliga våra hållbarhetsområden, där grönt byggande varit en självklar faktor under många år. När vi fick möjlighet att utveckla två flerbostadshus i ett av Malmös mest spännande citylägen och ta fram dessa i enlighet med passivhus-kriterierna kändes det som en utmaning, men framförallt som en möjlighet.

– De erfarenheter vi har dragit är att det är viktigt att ha med sig förutsättningarna från första pennstrecket, menar Carin vidare. Idag är det många gånger en självklarhet att utveckla och bygga energieffektiva bostäder, och med rätt planering och kunskap behöver inte steget att nå passivhus-kriterierna vara så långt.

– En stor del av bostadsbyggande efter år 2021 bör kunna klara denna nivå. Då, när även nya skarpare energikrav införs av Boverket , är det bra att det finns referenshus som visar att detta är möjligt, anser Eje Sandberg på Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Fakta om projektet:

  • 153 lägenheter fördelat på två byggnader/brf
  • Byggherre: Skanska Nya Hem
  • Arkitektföretag: Johan Celsing Arkitektkontor
  • Energikonsult: WSP
  • Certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad Silver
  • Inflyttning maj-juni 2015
  • Hela projektet klart våren 2016

 

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!