BostadStor utredning pågår i Lerum
10.06.2016 08:06 3 min lästid

Stor utredning pågår i Lerum

10.06.2016 08:06 3 min lästid

Tar just nu fram detaljplaner för ett större område med nya bostäder

Marcus Rosenholm
0

Lerums Kommun tar just nu fram detaljplaner för ett större område med nya bostäder, verksamheter och förskola vid Aspedalen och Aspevallen invid sjön Aspen. COWI har fått uppdraget att utföra en utredning avseende luftkvalitet, lukt, buller, vibrationer och risk med avseende på farligt gods.

Planområdet ligger nära Västra stambanan, en pendeltågstation och väg E20. Inom och i nära anslutning till planområdet finns ett mindre fjärrvärmeverk och bensinstation samt även en avloppspumpstation. För att säkra att ovanstående källor inte ska inverka negativt på boende- och arbetsmiljö kommer en samlad bedömning av påverkan från dessa att utredas.

COWI har fått i uppdrag att utföra en utredning avseende luftkvalitet, lukt, buller, vibrationer och risk med avseende på hantering av farligt gods, som ska ingå som underlag i detaljplanarbetet. Om det befaras överskridanden mot gällande rikt- och gränsvärden kommer åtgärder att föreslås, vilka gemensamt ska gynna luftkvalitet, lukt och buller i området.

Resultatet av utredningen kommer att presenteras under hösten 2016.

Fakta
Aspen Strand är Lerums kommuns, HSBs, Skanskas och Wallenstams gemensamma projekt för att utveckla en ny stadsdel vid sjön Aspen.
Aspen Strand ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum.
Tidplan:
2016–2017: Detaljplanearbete.
2018: Uppskattad byggstart.
2020: Uppskattad första inflyttning.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!