BostadMiljöbyggnad iDrift: för befintligt bestånd
11/06/2019 2min lästid

Miljöbyggnad iDrift: för befintligt bestånd

11/06/2019 2min lästid
Miljöbyggnad iDrift: för befintligt bestånd

Maria Forsgren är chef för Miljöbyggnad på SGBC. Foto: SGBC

Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från årsskiftet 2019/2020,

Vid årsskiftet lanseras nya Miljöbyggnad iDrift. Sweden Green Building Councils (SGBC) kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader.

Miljöbyggnad iDrift riktar sig enbart mot de byggnader som redan finns. Certifieringssystemet, som tidigare hade arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning, är ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå flera av Sveriges miljömål. Exempelvis står befintliga byggnader för en betydande del av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan.

– Branschen har generellt bra koll på miljöprestandan vid nyproduktion, men nu vill vi börja se över det befintliga byggnadsbeståndet där de stora möjligheterna till miljönytta finns. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för det. Ska vi uppnå Sveriges miljömål måste vi börja arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC i ett pressmeddelande.

Utbildningar kommer att finnas

Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från årsskiftet 2019/2020, men före det kommer ett flertal aktiviteter att ske. Manualen för det nya certifieringssystemet kommer att lanseras under hösten och utbildningar i olika nivåer kommer att finnas.

SGBC har utvecklat Miljöbyggnad iDrift sedan 2017. Under 2018 genomfördes pilotprojekt där 15 större aktörer, däribland Einar Matsson, Akademiska Hus och Stena Fastigheter, testade certifieringssystemet på sina fastigheter.

Om Miljöbyggnad iDrift

Grundprinciperna är desamma som i Miljöbyggnad med en tydlig koppling till Sveriges lagkrav och miljömål. När en byggnad certifieras i Miljöbyggnad iDrift bedöms energi, inomhusmiljö, material, hantering av avfall, vattenanvändning samt åtgärder för god hälsa. Även drift av byggnaden och hur den förvaltas innefattas i certifieringssystemet. Certifieringen görs genom ett poängsystem med baskrav kombinerat med valbara poäng.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!