BostadOBOS bygger 100 bostäder i Dalby
20.11.2017 10:52 3 min lästid

OBOS bygger 100 bostäder i Dalby

20.11.2017 10:52 3 min lästid
​OBOS bygger 100 bostäder i Dalby

​OBOS bygger 100 bostäder i Dalby. Bildkälla: OBOS

54 hyrs ut till kommunen för nyanlända.

Hans Grindal
0

OBOS Sverige AB vann markanvisningstävlingen som Lunds kommun utlyste för att ta fram en bostadslösning för nyanlända i kommunen. Nu kommer 100 nya bostäder byggas, varav 54 bostäder för nyanlända, på fastigheten Ängsladan 1 i Dalby.

– Vi har utvecklat bostäder i över 90 år men det är det första projektet av den här typen för vår koncern och vi är mycket måna om att det blir bra för alla inblandade, säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på OBOS.

I januari 2017 utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling i Dalby för att få fram permanenta bostäder, där bland annat nyanlända som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Lund ska bo. I valet av aktör ville kommunen ha någon som kunde producera snabba och prisvärda bostäder, men också ta ett socialt ansvar för hyresgästerna.

-Vi har över 30 olika nationaliteter i våra fabriker och har arbetat aktivt genom olika initiativ för att de ska komma in i både arbetet och gemenskapen, berättar Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på OBOS. Det har vi haft stor nytta av när vi har tagit fram vårt förslag för Ängsladan där vi bland annat ska se på möjligheten att involvera de nyanlända både i uppförandet samt förvaltningen av själva området.

I markanvisningsförslaget som OBOS lämnade in till kommunen föreslogs byggnation av fem hus i 2-3 våningar, enligt koncernens eget bostadskoncept Start Living. Yteffektiva, fabriksproducerade permanenta bostäder som ger rimliga hyror för de boende.

– Start Living har vi tidigare uppfört som bostadsrätter och nu även som hyresrätter. Det är volymhus som byggs i trä, vilket gör det inte bara kostnadseffektivt utan också miljövänligt. Och tiden från beviljat bygglov till nyckelfärdig bostad blir kort. säger Daniel Öhman.

OBOS kommer totalt att bygga 100 bostäder i området, där kommunen blockförhyr 54 bostäder under de första fem åren. Kommunen hyr i sin tur ut bostäderna till de boende på tidsbegränsade andrahandskontrakt, där målsättningen är att de boende ska erbjudas ett förstahandskontrakt efter sedvanlig prövning av hyresgästen.

– Vi är väldigt glada för att det byggs permanenta bostäder som vi kan erbjuda till nyanlända. Vi vill att bostadsområdet ska ge positiv effekt, både för Dalbyborna och för de nyinflyttade. För att det ska realiseras kommer vi att arbeta i nära samarbete med Dalbyborna, OBOS och de olika funktionerna inom kommunen såsom; skola, förskola, socialtjänst, kultur och fritid, säger Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun.

Ett viktigt steg i projektet för att det ska bli så bra som möjligt för alla boende i området är även att ta fram en handlingsplan för den sociala integrationen för de nyanlända.

–  Vi kommer att ta hjälp av Stiftelsen Botildenborg för att på bästa sätt kunna utforma området för att passa Dalby och de boende som flyttar in, säger Daniel Öhman. Med kommunens hjälp ska vi också etablera kontakt med lokala föreningar, nätverk och organisationer vilket vi vet är en viktig förutsättning för en lyckad integration.

De 54 hyresrätterna kommer att byggstartas i mars, med beräknad inflyttning i juni och juli 2018. I etapp 2 av området, som än så länge är i ett tidigt planeringsstadie, kommer bostäder att uppföras i bostadsrättsform.

Vad är bakgrunden till att bostäder för nyanlända byggs?

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Under 2016-2018 rör det sig om totalt cirka 900 personer för Lunds kommun. För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar under samlingsnamnet Lundauppropet. Intentionen är att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!