2015-06-16 Bergsprängardagarna 2015 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/06/bergsprngardagarna-2015-branschaktuellt.jpg

Bergsprängardagarna 2015

Bergguiden

Bergsprängardagarna är ett seminarie med fokus på den praktiska verkligheten inom främst ovanjordssprängning.