Teknisk förvaltning

bengt dahlgren nyheter

När du anlitar oss för att hjälpa dig med den tekniska förvaltningen får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation, VA och brandskydd. Redan när en fastighet är under konstruktion planerar vi för den framtida driften.

Brand & Risk

bengt dahlgren nyheter

Kundens önskemål står i fokus när vi optimerar brandskyddet i både nya och befintliga verksamheter. Vi har spetskompetens inom flera områden och hundra år av sammanlagd erfarenhet.

Styr & Övervakning

bengt dahlgren nyheter

De tekniska systemen i en fastighet blir mer och mer komplexa. Datorteknik blandas med konventionell elektronik på ett mer fantasifullt sätt än tidigare. Det är inte lätt att veta vad man kan, och framförallt hur, man skall göra för att få en fastighets alla komplexa tekniska installationer att harmoniera.

Energi & Miljö

bengt dahlgren nyheter

Att minska energibehov och miljöbelastning är alltid en grundläggande målsättning för oss. Målsättningen styr oss när vi väljer installationstekniska system, komponenter och material vid ny- och ombyggnad. Men också när vi letar energibesparande åtgärder i befintliga byggnader.

VVS

bengt dahlgren nyheter

I bygg- och förvaltningsprocessen återfinns våra tjänster i alla faser, från idé och skiss till förvaltning. Installationerna står för en allt större del av fastighetens investeringskostnader. Vi har möjlighet att påverka dina framtida drift- och underhållskostnader genom vårt professionella kunnande.

Total Building Solutions

bengt dahlgren nyheter

En skräddarsydd lösning som omfattar alla delar av fastighetstekniken – fastighetsautomation, brandskydd, säkerhetssystem, belysning samt eldistribution. Siemens har lång erfarenhet av att integrera dessa delar effektivt och därmed göra fastigheter säkrare, bekvämare och därtill mer energi- och kostnadseffektiva.