ArkitekturArkitektbranschens kris kom av sig
17.11.2021 10:56 5 min lästid

Arkitektbranschens kris kom av sig

17.11.2021 10:56 5 min lästid
Genrebild

Genrebild

Konjunkturen i arkitektbranschen står stark igen. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport. 

Myrna Whitaker
0

Efter nedgången 2020 pekar pilarna uppåt, framför allt på grund av bostadsbyggandet. Företagarna ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns anledning till oro, skriver Sveriges Arkitekter i ett pressmeddelande.

– Både vi och våra företagande medlemmar var på tå när pandemin kom. Krisen slog mot våra medlemmar i fjol men nu ser vi en glädjande snabb uppgång i både lönsamhet och beläggningsgrader. Arbetslösheten sjunker till samma låga nivå som före pandemin och över 20 procent planerar att nyanställa, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Arkitektföretagen ligger bland de första i konjunkturen i och med att de deltar med skisser och koncept i tidiga skeden. De blir på så sätt en indikator på tillståndet i hela samhällsbyggnadsbranschen.

Branschrapportens statistik och intervjuer visar en kris som kom av sig. Stödet för korttidsarbete på totalt 118 miljoner kronor till arkitektbranschen spelar in, men det är bostadsbyggandet som driver tillväxten. Rapportens makroekonomiska avsnitt pekar på att den höga produktionstakten fortsätter, men att bostadsprisernas exceptionella ökningar är en inbyggd risk i ekonomin som kan påverka bostadsbyggandet.

I förbundets arvodes- och sysselsättningsenkät, som är en av statistikkällorna, fanns en fråga om företagens kompetens inom ekologiskt hållbart byggande. De större företagen svarar generellt att de kan erbjuda hela bredden inom detta kunskapsfält, medan de mindre istället är mer nischade mot specifika hållbarhetsfrågor. Många arkitektföretagare vittnar i andra sammanhang om att de erbjuder beställaren klimatsmarta lösningar och koncept som inte tas om hand – byggbranschen kan vara konservativ.

– Samhällsbyggnadsbranschens största risk är att den inte lyckas ställa om till ett hållbart byggande tillräckligt snabbt. Den är större än det kortsiktiga problemet med cementbrist. Vi måste klara av både bostadsförsörjningen och klimatkrisen – antingen genom att bygga annorlunda än i dag eller att lösa bostadsbehovet genom klassisk fördelningspolitik, säger Tobias Olsson.

 

Arkitektföretagarna är återigen försiktigt optimiska inför framtiden:

  • Omkring 45 procent av de svarande företagarna tror på ökad omsättning och rörelsemarginal 2021.
  • 25 procent av företagarna höjer priset under hösten, medan de flesta bedömer att de har oförändrade arvoden under återstoden av 2021.
  • Beläggningsgraderna ökar stadigt. Nära 20 procent anser till och med att deras beläggningsgrad är för hög.
  • I år svarar 22 procent av företagarna att de planerar att öka antalet anställda jämfört med 17 procent i fjol. Bland företagen med över 20 anställda svarar 80 procent att de planerar att öka antalet anställda.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!