Svensk Biogas inviger biogasmack

Utöver att ersätta gasolen i produktionen pågår också ett samarbete mellan parterna med syfte att utvärdera omställning till flytande biogas.

NCC bygger biogasanläggning

Utanför Jönköping ska det byggas en anläggning som
ska producera miljövänlig biogas till fossilfritt bränsle.

Modern processteknik banar väg för biogasen

Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre energitäthet. Elham Moghaddam från SLU har undersökt de energi- och klimatmässiga följderna av att utnyttja olika typer av ny teknik. Det finns ett antal hinder mot en ökad användning […]

Studenter + biogas = sant

Studenter fick ta sig an skarpa projekt från biogasföretag tillsammans med andra studenter från andra länder i Europa.

Forskning banar väg för LBG

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE), Biogas Öst och Gasum.